មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ព័ត៌មានថ្មីៗ

សេចក្ដីសង្ខេប នៃសិក្ខាសាលាស្ដីពី «សមិទ្ធផលការងាររបស់គម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ» 2022-12-15

គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ គម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ បានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាបដិភាគប្រមាណ ៥.៥ លានដុល្លារអាមេរិក ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍជំនាញសរុបចំនួន ៩១ ដែលមានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន ១០,៣៥៥ នាក់ (ស្រ្ដី ៣៦%)។ ក្នុងនោះ SDF បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនចំនួន ១៩២ រោងចក្រ-សហគ្រាស, ១២ សមាគមពាណិជ្ជកម្ម និង ៣៣ គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល។ សមិទ្ធផលខ... អានបន្ត

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ នឹងក្លាយទៅជាយន្តការមួយគាំទ្រការលើកកម្ពស់កម្រិតជំនាញ និងការបង្កើនឱកាសការងារនៅកម្ពុជា 2020-10-21

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពី «របៀបដាក់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដែលបានអនុវត្តរបស់គម្រោង» នៅសណ្ឋាគារ រ៉ាហ្វល ឡឺរ៉ូយ៉ាល់។ សិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់វិទ្យាស្ថាន បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម សមាគមធុរកិច្ច និងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ក្... អានបន្ត

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ដឹកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ សកម្មភាពគោលនយោបាយលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម លើកទី១ 2020-07-15

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ សកម្មភាពគោលនយោបាយ លើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (គ.ស.ស.) បានដឹកនាំ «កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពគោលនយោបាយលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម លើកទី១»។ អានបន្ត