មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ព័ត៌មានថ្មីៗ

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) ចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និងគុណភាពសេវា ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា។ 2023-09-21

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផាន់ ផល្លា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃ SDF និង លោក គី សុខគីម នាយកប្រតិបត្តិ SDF បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជា (ACAC) ន... អានបន្ត

បន្ទាប់ពីទទួលបានកញ្ចប់គាំទ្រហិរញ្ញប្បទានរបស់ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) 2023-09-16

បន្ទាប់ពីទទួលបានកញ្ចប់គាំទ្រហិរញ្ញប្បទានរបស់ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF), កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣, សិក្ខាកាមសរុបចំនួន ៣០នាក់ មកពីក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរ រួមមាន ក្រុមហ៊ុន ANGKOR GREEN INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD និងក្រុមហ៊ុន TECHZONE PLUS (TZP) CO., LTD បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ “Effective Communications” ពី DG Ac... អានបន្ត

ដោយទទួលបានកញ្ចប់គាំទ្រហិរញ្ញប្បទានរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) 2023-09-08

ដោយទទួលបានកញ្ចប់គាំទ្រហិរញ្ញប្បទានរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ “Energy efficiency on electrical system in buildings and industries” ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញបន្ថែមទាក់ទងនឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ដែលមានការសន្សំសំចៃថាមពលខ្ពស់នៅតាមបណ្តាអគារពាណិជ្ជកម្ម និ... អានបន្ត

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (ម.អ.ជ) ចូលរួមលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងគោលដៅបង្កើនផលិតភាព និងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ។ 2023-08-25

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣, លោក គី សុខគីម នាយកប្រតិបត្តិ ម.អ.ជ បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្រោយបរិបទកូវីដ-១៩“ ដែលរៀបចំដោយ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា (FASMEC)។ ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានោះ FASMEC ក៏បានផ្តល់ជូនលិខិតសរសើរដល់ ម.អ.ជ ដែលកន្លងមក បានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ SME ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថ... អានបន្ត