មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

សាវតាគម្រោង

យុវជនវ័យក្មេង​កម្ពុជា​រាប់ម៉ឺន​នាក់ ដែល​បានចូល​ជា​កម្លាំង​ពលកម្ម​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក្នុងចំណោម​អ្នកចូលរួម​ក្នុង​កម្លាំង​ពលកម្ម​ទាំងអស់ កម្លាំង​ពលកម្ម​ដែលមាន​អាយុ​ពី (១៥-៦៤ឆ្នាំ) បាន​កើនឡើង​ពី ៧,៧ លាន​នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ៨,៣ លាន​នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥។ ក្នុងខណៈដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​មានលទ្ធភាព​ផ្គត់ផ្គង់​កម្លាំង​ពលកម្ម​គ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ទាំងនោះ ក៏នៅ មាន កម្រិត​ទាប​ទាំង​ការអប់រំ និង​ជំនាញ។ ការទទួលបាន​ការអប់រំ​ជាមធ្យម​របស់​ពលករ​យើង​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន គឺ​បានបញ្ចប់​ត្រឹម​ថ្នាក់ បឋមសិក្សា (ថ្នាក់​ទី ៦) ឬ​ទាប​ជាង​នេះ-ដែល​នេះ​ជា​ឧបសគ្គ​ចម្បង​មួយ​ចំពោះ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម​ឧស្សាហកម្ម និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ខ្សែសង្វាក់​ផលិតកម្ម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន។ យោងតាមការស្ទង់មតិ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ចសង្គមទូទាំង ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥ បានរកឃើញថា ជិត​ពាក់កណ្តាល​នៃ​ពលករ មិនបាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់បឋមសិក្សា ឬ​មិនបាន​ចូលរៀន​សោះ ហើយ​កម្មករ និយោជិត​តិចជាង ៧% បានបញ្ចប់​ ​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ (ថ្នាក់​ទី ១២)។ ប្រទេស​កម្ពុជា​យើងកំពុងតែ​មាន​តម្រូវការ​ជាបន្ទាន់ ដើម្បី​ឆ្លើយតប ទៅនឹងការកើនឡើង​ជាលំដាប់​នៃកម្លាំង​ពលកម្ម​ប្រកបដោយ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ពិតប្រាកដ និង​មាន​ឥរិយាបថ​សមរម្យ។ ជាការ​ឆ្លើយតប រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចាត់វិធានការ​ដើម្បី​កែទម្រង់ និង​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ និង​បណ្តុះបណ្តាល រួមទាំង​បង្កើនតួនាទី​របស់​វិស័យ ឯកជន​ឱ្យមាន​លក្ខណៈ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​  ​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ និង​ផ្តល់​ការលើកទឹកចិត្ត​ដល់​សហគ្រាស​នានា​ក្នុងការ​បណ្តុះ បណ្តាល​ពលករ​របស់ខ្លួន។

គម្រោង​​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ (SDF) គឺជា​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​កម្លាំង​ពលកម្ម​ឆ្លើយតបទៅនឹង​តម្រូវការ​របស់​រោងចក្រ​សហគ្រាស។ គោលដៅ​រួម​របស់​គម្រោង គឺ​ដើម្បី​កសាង​ការជឿ​ទុកចិត្ត​ក្នុង​ភាពជា​ដៃគូ​ផ្នែក​ឧស្សាហកម្ម និង​ លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យមាន ការចូលរួម​កាន់តែខ្លាំង​ថែមទៀត​របស់ វិស័យឯកជន និងរកដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​តម្រូវការ​បណ្តុះបណ្តាល​របស់​ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន​ដែលមាន​ឆន្ទៈ ប៉ុន្តែ​ពេលខ្លះ មាន​ភាពស្ទាក់ស្ទើរ​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​បន្ថែមទៀត​នូវ​កម្លាំង​ពលកម្ម​របស់​ខ្លួន គឺនឹង​អាចទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ពី​គម្រោង​​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ (SDF) ដើម្បី​វិនិយោគ​បន្ថែមទៀត​។ រាល់​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​កម្លាំង​ពលកម្ម និង​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់​វិស៏ឯកជន នឹង​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ជាចម្បង​ពី​គម្រោង​សាកល្បង​មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ  (ដែល​ក្នុងនោះ រួម​ទាំង​ការយកចិត្តទុកដាក់​ពី​ក្រុមការងារ​ដែលមាន​ជំនាញ និង​ឆ្លើយតប​តម្រូវការ​របស់​អតិថិជន)។

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាថ្នាលហិរញ្ញប្បទានដែលទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឧស្សហកម្ម និងប្រកបដោយចីរភាព

បេសកកម្ម

កសាងទំនុកចិត្តលើគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងជម្រុញការកៀរគរធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដែលត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឧស្សាហកម្ម។

គុណតម្លៃ

១. សុចរិតភាព
២. គណនេយ្យភាព
៣. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង