មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

សុន្ទរកថារបស់នាយកគម្រោង

សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​កំណើន​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​ក្នុង​រយៈពេល ២ ទសវត្សរ៍​កន្លងមកនេះ ដែលមាន​កំណើន​ជាមធ្យម​គឺ ៧.៧% ក្នុង​មួយឆ្នាំ។ ដើម្បី​ទ្រទ្រង់​កំណើន​ខ្ពស់ និង​ភាពរឹងមាំ ជាពិសេស ដើម្បី​សម្រេចបាន​នូវ​ទស្សនៈ​វិស័យ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុងការ​ក្លាយទៅជា​ប្រទេស​មាន​ប្រាក់ចំណូល​មធ្យម​គិត​នៅត្រឹម​ឆ្នាំ ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​កំពុង​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​ឧស្សាហកម្ម​ឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ ដើម្បី​កែលម្អ​បន្ថែម​នូវ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម​ប្រភព​នៃ​វឌ្ឍនភាព​ផ្សេងៗទៀត សំខាន់​គឺ​ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ពី​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ពឹងផ្អែក​លើ​អតិពលកម្ម​ទៅជា​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ពឹងផ្អែក​លើ​ជំនាញ។ ក្នុងន័យនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានដាក់​ចេញ​នូវ​វិធានការ​មួយចំនួន​ដើម្បី​កែលម្អ​ការផ្គត់ផ្គង់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ដែលមាន​ជំនាញ​តាមរយៈ​គោលនយោបាយ​យុទ្ធសាស្រ្ត កម្មវិធី និង​គម្រោង​ជាច្រើន​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ក្រសួង និង​ស្ថាប័ន​នានា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ក៏ដូចជា​កម្មវិធី និង​គម្រោង​រួមគ្នា​នានា​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ក្នុង​ភាពជា​ដៃគូ​ជាមួយ​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​បណ្តា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល។


ដើម្បី​បំពេញបន្ថែម​ដល់​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ក្រសួង និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ដ៏ទៃទៀត​ក្នុងការ​ពន្លឿន​ការកសាង​កម្លាំង​ពលកម្ម​ដែលមាន​ជំនាញ​ខ្ពស់​ឆ្លើយតបទៅនឹង​តម្រូវការ​វិស័យ​ឯកជន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​គម្រោង​មូលនិធិ​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ​ហៅថា គម្រោង​មូលនិធិ​​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ (SDF)។ SDF គឺជា​គម្រោង​ភាពជា​ដៃគូ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​នវានុវត្តន៍​មួយ​រវាង​វិស័យ​សាធារណៈ និង​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ទទួលស្គាល់ថា​ជា​វិធីសាស្រ្ត​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​ផ្គត់ផ្គង់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ឱ្យបាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ជាមួយនឹង​ជំនាញ​ពិតប្រាកដ និង​ឆ្លើយតបទៅនឹង​តម្រូវការ​របស់​វិស័យ​ឯកជន។ ជាការ​ពិត មូលនិធិ​សម្រាប់​ការបណ្តុះបណ្តាល​ដូចជា SDF ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ជាទូទៅ​ដោយ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ជាច្រើន​នៅលើ​ពិភពលោក ដើម្បី​ដោះស្រាយ​នូវ​តម្រូវការ​ផ្នែក​ជំនាញ​របស់​វិស័យ​ឯកជន​លើ​មូលហេតុ​បីយ៉ាង​ដូចតទៅ៖ (១) វិស័យ​ឯកជន​មាន​វេទិកា​មួយ​ដែល​ពួកគេ​អាច​ស្វែងរក​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការផ្តល់​មូលនិធិ​ដល់​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​ដើម្បី​បង្កើន​ជំនាញ​ដល់​កម្លាំង​ពលកម្ម​រ​របស់​ពួកគេ (២) រាជរដ្ឋាភិបាល​អាច​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ស្តីពី​ការផ្គត់ផ្គង់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ដែល​មិនមាន​ភាពស៊ីសង្វាក់​គ្នា​ទៅនឹង​តម្រូវការ​នៃ​ទីផ្សារការងារ និង (៣) មូលនិធិ​បណ្តុះបណ្តាល​ដូចជា SDF នឹងធ្វើ​ការលើកទឹកចិត្ត​អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល និង​សហគ្រាស​ឧស្សាហកម្ម​ក្នុងការ​ធ្វើឱ្យ​កាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​គ្នា​ថែមទៀត​ក្នុងការ​រៀបចំ​សំណើ​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​រួមគ្នា និង​ជួយ​ដល់​គ្រូឧទ្ទេស​នៅតាម​សាលា​អាច​ប្រើប្រាស់​នូវ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបថ្មីៗ និង អនុវត្ត ​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​លើកកម្ពស់​ដល់​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​រវាង​វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង​សហគ្រាស​ឧស្សាហកម្ម។
តាមរយៈ​គម្រោង SDF រាជរដ្ឋាភិបាល​បាន​កំពុង​អនុវត្ត​នូវ​វិធីសាស្រ្ត​ដែលមាន​លក្ខណៈ​នវានុវត្តន៍​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​កម្លាំង​ពលកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ SDF គឺជា​គម្រោង​ភាពជា​ដៃគូ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​នវានុវត្តន៍​មួយ​រវាង​វិស័យ​សាធារណៈ និង​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ទទួលស្គាល់ថា​ជា​វិធីសាស្រ្ត​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​ផ្គត់ផ្គង់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ឱ្យបាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ជាមួយនឹង​ជំនាញ​ពិតប្រាកដ និង​ឆ្លើយតបទៅនឹង​តម្រូវការ​របស់​វិស័យ​ឯកជន។ ម្យ៉ាងទៀត គម្រោង SDF ក៏​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ពី​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ដែល​មានឈ្មោះ​បោះ​សម្លេង​ជា​អន្តរជាតិ ដូចជា​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និង​ទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​បារាំង (AFD)។ គម្រោងមូលនិធិ ធ្វើ​ការផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​មានលក្ខណៈបែបសហហិរញ្ញប្បទានរួមគ្នា​ដល់​កម្មករនិយោជិត​ដែល​កំពុងធ្វើការ និង​ផ្តល់​ការបណ្តុះបណ្តាល​ដល់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ដែល​ត្រៀម​ចូល​ទីផ្សារពលកម្ម​ថ្មី​ផងដែរ។ មូលនិធិ​នេះ​ក៏​ផ្តោតលើ​ការបណ្តុះបណ្តាល​គ្រូឧទ្ទេស (ToT) ដែល​បច្ចុប្បន្នកំពុង​ធ្វើការ​នៅក្នុង​សាលារៀន ឬ​ក្រុមហ៊ុន ដូច្នេះ ពួកគេ​អាច​បង្កើន​ជំនាញ​របស់​ពួកគេ​បន្ថែម​ផងដែរ។ គម្រោងមូលនិធិ (SDF) ស្វាគមន៍​ចំពោះ​សំណើរ​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​នានា​ទាំង​ជំនាញ​ទន់ និង​ជំនាញ​បច្ចេកទេស ដែល​បានចាប់ផ្តើម​រួមគ្នា​ដោយ​វិស័យ​ឯកជន ​វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង​អ្នកផ្តល់សេវា​បណ្តុះបណ្តាល ព្រមទាំង​សហគ្រាស​ឧស្សាហកម្មគោលដៅ​សំខាន់ៗដូចជា ឧស្សាហកម្ម​ផ្នែក​អេ​ឡិច​ត្រូនិច សំណង់ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) និង​ទេសចរណ៍​ជាដើម ។ល។
យើងខ្ញុំ​សូម​អញ្ជើញលោក លោកស្រី​សូម​ធ្វើការ​ពិនិត្យមើល​តាម​ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​នៃ​គេហទំព័រ​របស់​យើងខ្ញុំ និង/ឬ​ទាក់ទង​មកកាន់​សមាជិក​ក្រុមការងារ​របស់​យើងខ្ញុំ​តាមរយៈ​បណ្តាញ​ផ្សេងៗ ហើយ​យើងខ្ញុំ​រង់ចាំ​ទទួល​សំណើ​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​របស់លោក លោកស្រី និង​ធ្វើការ​ជាមួយ​លោក លោកស្រី​ដើម្បី​សម្រេចបាន​នូវ​លទ្ធផល​ប្រកបដោយ​ជោគជ័យ​សម្រាប់គម្រោង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ។

ដោយក្ដីគោរព,

ឈាង វណ្ណារិទ្ធ, នាយកគម្រោង